hand-of-a-businessman-shaking-hands-with-a-android-QUYJPHR.jpg

Działamy dziś, 
czyli na styku wczoraj i jutra

 

Łączymy w sobie siłę chłodnej, precyzyjnej kalkulacji świata cyfrowych przemian z radością ludzkiej interakcji, intuicją i wyobraźnią wspartą doświadczeniem.


Bierzemy to co najlepsze z tradycyjnego marketingu i przenosimy to do świata on-line tworząc całkowicie nową, skuteczną jakość.

 

E-commerce 0.X

 

To kolejny niezbędny krok w rozwoju marketingu on-line. To myślenie nie tylko mikrosekundami, setkami tysięcy klików czy milionami odsłon, ale również tworzeniem więzi emocjonalnych, budowaniem trwałej marki, wizją strategii. To znaczy myślenie latami.


To znaczy myślenie twórcze, a nie tylko wykonawcze.

Wielorzeczywistość.

 

Współczesny konsument żyje w wielu środowiskach jednocześnie –
analogowym, cyfrowym, wirtualnym. Czasami są one całkowicie odrębne,
czasem się przenikają jak w przypadku AR czy VR. W ten sposób powstaje nowa przestrzeń interakcji. Wielorzeczywistość, gdzie reguły są zmienne, zasady płynne, a ostatecznym wyznacznikiem tego czym ona jest dla konsumenta jest to co on o niej myśli.

Myślenie nie reakcje

 

IoB – Internet of Behaviours to milowy krok w kierunku zrozumienia tego jak i dlaczego i kiedy, zachowa się konsument. My staramy się wykonać kolejny i wejść w Internet of Thoughts. Ponieważ tylko wiedząc, jak konsument myśli będziemy w stanie wyprzedzić nie tylko jego potrzeby, ale i jego reakcje.